ЗА НАС

Националният съвет за саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. 

Учредители на НСС са:
- Българската асоциация на рекламодателите (БАР),
- Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА)  и
- Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

Членове на НСС са представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти и всякакви други физически и юридически лица или браншови и други асоциации и сдружения, които доброволно приемат целите и устава на НСС.

Основната му задача е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на Етичен кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя.

НСС работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. 

Общественополезната дейност на дружеството се изразява в иницииране на обществена дискусия за основните принципи и идеи на Етичния кодекс, както и изработването му, разгласяването и спазването му; разпространение на информация за водещите практики в областта на саморегулацията; обучение на заетите в сектора на търговските комуникации с цел издигане на общото професионално ниво на индустрията.  

Върховния орган на управление на НСС е Общото събрание на редовните членове, а работата му се ръководи от Управителен съвет, подпомаган от Секретариат. За осъществяване на целите Управителния съвет назначава, Етична КомисияАпелативна КомисияКомисия за пост-мониторингЕкспертна група за тълкуване на Етичния кодекс и други работни органи, необходими за осъществяването на целите на НСС и неговата ефективна работа.

Членство в НСС
Членството в НСС е доброволно. Членове на НСС могат да бъдат юридически лица и физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението.

Членовете на НСС са редовни и асоциирани.

Редовни членове на сдружението са браншови асоциации със съществен пазарен дял в бранша, който представляват. Те участват в работата на Общото събрание с право на глас и заплащат членски внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на НСС.
   
Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава, декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението и плащат определения членски внос. Асоциираните членове участват без глас в работата на Общото събрание.
 

СПИСЪК НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Българска асоциация на рекламодателите (БАР)
www.baa.bg , член на НСС от м. септември 2009 г.

Българска асоциация на комуникационните агенции - България (БАКА)
www.arabulgaria.org, член на НСС от м. септември 2009 г.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)
www.abbro-bg.org, член на НСС от м. септември 2009 г.

 

СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН)
 www.apitsd.com, член на НСС от м. юни 2010 г.

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
www.bnaeopc.com - член на НСС от май 2016 г.

United Partners
www.united-partners.com, член на НСС от м. ноември 2010 г.   

Procter & Gamble
www.pgbalkans.com/bu, член на НСС от м.януари 2011 г.

Дипломат Корпорейшън ООД
www.diplomat.bg, член на НСС от м.март 2011 г.

Агенция Кросс
www.cross-bg.net, член на НСС от м.май 2011 г.

Моушънс Артс ООД
www.metroreklama.com, член на НСС от ноември 2012 г.

Кредисимо АД  
www.credissimo.bg, член на НСС от ноември 2013 г.

Teлeшоп ЕООД   
www.teleshop.bg, член на НСС от юни 2014 г.

Студио Модерна България
www.studio-moderna.com, член на НСС от май 2015

"Градус - 1" ООД 
www.gradus.bg - член на НСС от юли 2016

„Еврофутбол“ ООД
www.eurofootball.bg - член на НСС от юни 2017

Eurofootball Limited
www.efbet.com- член на НСС от юни 2017

„Национална лотария“ АД
www.7777.bgwww.novabet.bg - член на НСС от юни 2017

„Ню Геймс“ АД - член на НСС от юни 2017

„Монделийз България“ ЕООД
www.mondelezinternational.com – член на НСС от ноември 2017

„Евробет“ ООД
www.eurobet.bg - член на НСС от април 2018

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

За асоциирани членовe годишният членски внос е както следва:
-   за браншови асоциации и др. колективни организации - 1500 лв.
-   за индивидуални фирми - 500 лв.
​​​​​​​-   за физически лица - 50 лв.

Редовните членове заплащат определения от Общото събрание членски внос.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове