Прессъобщение относно решение на етичната комисия по жалба срещу телевизионна реклама на Мобилтел

Телевизионната реклама на Мобилтел с главен герой Дядо Коледа е неподходяща за деца, тъй като е непристойно и безотговорно в една рекламна кампания да се посяга на герой,символ на добротата, носещ много емоции, надежди и мечти, и да се профанизира по този начин неговия образ.

Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация препоръча на Мобилтел ЕАД да приведе търговската комуникация в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

Информация до медиите

7 декември 2010, София

В Националния съвет за саморегулация постъпи жалба относно телевизионна реклама на Мобилтел с главен герой Дядо Коледа. В жалбата се казва, че рекламата е неподходяща за деца, тъй като е показано как Дядо Коледа лъже, че го няма вкъщи, изключил е телефона си и играе карти със Снежанка. Дрехите му са разхвърляни из къщата, сякаш ги е събличал докато отива към другата стая. На масата има две недоизпити чаши за вино. Още по-притеснително е, че когато загуби, той се съблича. Това е крайно неуместно, имайки предвид, че рекламите се гледат и от деца и се излъчват по време когато децата гледат телевизия. Децата вярват в Дядо Коледа и му имат доверие, затова не е добре да го виждат в такава светлина.

Като доказателство жалбоподателят е представил видеоклип и се е позовал на следните текстове от Етичния кодекс:

·        Чл.3.1. Търговската комуникация трябва да бъде изработена по такъв начин, че да не злоупотребява с доверието на потребителите и тяхната липса на опит или познания.

·        Чл.17.1. Специална грижа трябва да бъде положена при търговската комуникация, насочена към или с участието на деца и подрастващи. Такава комуникация не трябва да подкопава доброто обществено поведение, начин на живот и нагласи.

Жалбата относно телевизионна реклама Мобилтел ЕАД е допустима по смисъла на Правилника за приложение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Други текстове от Етичния кодекс, към които жалбата може да бъде отнесена, както и коментарите на Етичната комисия към НСС:

Чл.1.1. „Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото”.

Магията на коледните празници обхваща всички, но най-голяма тя е за децата. Независимо, че рекламният клип не е насочен към деца, недопустима е заигравката с Дядо Коледа, показан в непривична за него среда, която поставя много въпроси пред подрастващите. Рекламата привлича тяхното внимание с използваната музика от популярна коледна песен, още повече че клипът се излъчва във време, когато и децата гледат телевизия. В рекламата се спекулира с образа на дядо Коледа и се злоупотребява с доверието на най-малките телевизионни зрители, когато всички го чакат с нетърпение, за да им раздаде подаръците.

Но Дядо Коледа не е само любим образ на децата, но и на възрастните. В забързания и динамичен живот, едва ли е тайна за някого, че празникът Рождество Христово или Коледа е един дълго очакван лъч топлина и светлина, който ни връща неизменните човешки ценности и ни прави по-добри, по-мъдри, по-близки и по-отговорни. Коледа е свят ден, празник на целия християнски свят. На този ден възрастните внушават на своите деца, че чудеса стават не само на Коледа, а винаги, когато човек силно мечтае, желае и прави всичко по силите си, за да постигне своята цел. Рекламният клип обаче ни внушава всичко друго, но не и ценностите, които човек следва да изповядва, особено на този ден. Непристойно и безотговорно е в една рекламна кампания да се посяга на герой, символ на добротата, носещ много емоции, надежди и мечти, и да се профанизира по този начин неговия образ.

Етичната комисия счита, че е нарушен и чл.3.3. от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България „Когато се предава информация под линия, тя трябва да бъде достатъчно видима, четлива, с адекватен размер на шрифта и с достатъчна продължителност, позволяваща да бъде прочетена и взета предвид.”

            В рекламния клип текстът, който тече под линия, минава с голяма бързина, не може да се прочете, не е съобразен с възприятията на човешкото око и не е достъпен за потребителя, който проявява интерес към рекламата.