ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ РЕКЛАМАТА В БЪЛГАРИЯ

NSS

Ако сте забелязали реклама или друга търговска комуникация, която според вас е неетична, сигнализирайте Националния съвет за саморегулация (НСС).
За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
още за НСС

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване. Прочети повече.

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

ЩО Е ТО COPY ADVICE?

Бърза, ефективна и конфиденциална услуга, предназначена да ви помогне да създадете рекламна кампания в съответствие с изискванията на Националния етичен кодекс за реклама и маркетинг комуникация.

Редовни Членове