Подаване на жалба

ЖАЛБА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

(подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) ПОДАЙ ЖАЛБА

ЖАЛБА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА

ЗА Онлайн поведенческа реклама (ОВА) ПОДАЙ ЖАЛБА

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

Редовни Членове