Как работи системата за саморегулация?

Рекламната индустрия създава орган за саморегулация в бранша - в България това е Националният съвет за саморегулация (НСС)

След обществена дискусия, НСС приема Етичен кодекс и Правилник за неговото приложение. 

НСС създава и органи за приложение на кодекса – Етична комисия (жури), Апелативна комисияЕкспертна група за тълкуване на КодексаКомисия за мониторинг

Органите на НСС осигуряват механизми за бърз и ефективен отговор на жалби  от потребители или икономически оператори, като НСС може й да се самосезира. При поискване, НСС оказва и услугата „предварителен преглед” (Copy Advice) – потвърждение от НСС, преди излъчването на дадена търговска комуникация, за съответствието й на Етичния кодекс.
 
Кодексът е задължителен за членовете на НСС. Те доброволно се задължават да не извършват или да не приемат никакви дейности в нарушение на Кодекса и да променят или преустановяват всяка комуникация, която Етичната комисия на НСС е преценило, че е в нарушение на Кодекса. 

Членовете на НСС не само се ангажират да прилагат Кодекса и да осигурят неговото спазване - те работят за промотирането на Кодекса и насърчават спазването на целите и правилата му и от всички други стопански субекти и лица в рекламната индустрия. 


За тези, които още не са членове на НСС и не са приели Етиния кодекс, решенията на журито не могат да бъдат задължителни, те са препоръчителни. Ако тази препоръка не бъде изпълнена, НСС може да реши да направи публично решението на Етичната комисия, да поиска от своите членове - медии да преустановат излъчването на въпросната реклама или в определени случаи - да уведоми съответните държавни регулаторни институции.

Секретариатът на НСС осигурява работата на системата за саморегулация, като целта е да се постигнат високи професионални стандарти в рекламата и другите форми на търговска комуникация, които да спечелят доверието на потребителите и да осигурят тяхната защита в полза на индивида, обществото и правилата на честната конкуренция. 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове