Защо е необходима саморегулация на рекламата и търговската комуникация ?

Рекламата играе важна роля в пазарната икономика. Тя стимулира растежа, насърчава конкуренцията и разширява възможностите за избор пред потребителите. Рекламата е бързо и ефикасно средство за запознаване на потребителите с новостите на пазара и с разнообразието, естеството и качеството на предлаганите продукти. Рекламата е важен фактор за увеличаване на пазарния дял на даден продукт и е от жизнено важно значение за въвеждането на нови или подобрени продукти на пазара.
 
За да изпълни тази своя важна роля, рекламата трябва да вдъхва доверие у потребителя. Ето защо тя трябва да бъде законна, благоприлична, почтена, честна и правдива. Ако рекламата заблуждава потребителите, те няма да купят продукта повече от веднъж. Ако рекламата е обидна за потребителите, те няма да посегнат въобще към дадения продукт. Лошата реклама, дори да е само незначителна част от целия обем търговска комуникация, постепенно ще подкопае потребителското доверие и цялата реклама ще пострада. Ето защо в интерес на самата рекламна индустрия е да осигури подходяща регулация на рекламата и търговската комуникация. Има два традиционни начина да се регулира – чрез подробно законодателство или чрез саморегулация. На практика обаче винаги става въпрос за баланс между тези начина за налагане на правила.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове