За саморегулацията

Саморегулацията в рекламата и другите форми на търговска комуникация е осъзнат процес на доброволно придържане на рекламната индустрия (рекламодатели, рекламни агенции и медии) към етични правила, които осигуряват условия рекламата да бъде не само законна, но и благоприличнапочтена, честна и правдива. 

Рекламата трябва да е подготвена с чувство на социална отговорност както към отделния потребител, така и към обществото като цяло и създадена с уважение към правилата на честната конкуренция. 

Тези етични правила се приемат от национален орган за саморегулация под формата на Национален етичен кодекс. Националният етичен кодекс се изготвя на базата на консолидираните правила за търговска комуникация, приети от Международната търговска камара (МТК) и е съобразен с местните културни характеристики и обществени нагласи. 

Защо е необходима саморегулация на рекламата и търговската комуникация ?

Какви са ползите от саморегулацията ?

Как работи системата за саморегулация и кой прилага правилата? 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове