Новини

НСС засилва фокуса си върху защитата на децата от вредно съдържание в рекламата и търговската комуникаця НСС се обърна към ДАЗД да предложат професионалист в областта на защитата на децата, който да се включи в работата на съвета с цел осигуряване на още по-голям фокус върху...
Дигиталната индустрия е готова да се саморегулира Българската уеб асоциация, WebIT Ambassadors, Интерактив Асосиейшън България, фондация БГ Сайт, Националния съвет за саморегулация , Българската асоциация на рекламодателите ...
Прессъобщение относно Решение на Етичната комисия по жалба срещу телевизионна реклама на Мобилтел Телевизионната реклама на Мобилтел с главен герой Дядо Коледа е неподходяща за деца, тъй като е непристойно и безотговорно в една рекламна кампания да се посяга на герой,символ...
Прессъобщение относно Решение на Етичната комисия по жалба срещу АнтиСпин кампанията Видеоклипът на АнтиСпин кампанията „Презерватирай се” на Министерство на здравеопазването и Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към МЗ е определен като...
Вестникарска група "България" стана член на НСС На 18-ти ноември 2010 г., Вестникарска Група България бе приета за член на НСС. С това се слага начало на активното участие на печатната индустрия в процеса на саморегулация...
Националният съвет за саморегулация прие Рамка за отговорна комуникация на храни и напитки На заседанието си на 04 ноември 2010 г., Общото събрание на НСС прие Рамка за отговорна комуникация на храни и напитки. С това НСС отговори на общественото очакване за отговорно...
Националният съвет за саморегулация прие Общи стандарти за отговорна комуникация на спиртни напитки По предложение на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН),  на 4 ноември 2010 г., Общото събрание на НСС прие стандарти за...
Покана за Общо събрание на НСС, 04.11.2010 г. Управителният съвет на Национален съвет за саморегулация (НСС), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС, свиква годишно общо събрание на организацията,...
Прессъобщение относно решение на Етичната комисия по жалба срещу телевизионна реклама на мастика   Телевизионната реклама на мастика„Пещера”е непочтена и неблагоприлична, тъй като привлича вниманието на потребителите по скандален начин. Укоримо е експлоатирането...
Прессъобщение относно Решение на Етичната комисия по жалба срещу телевизионна реклама на мастика   Телевизионната реклама на мастика„Пещера”е непочтена и неблагоприлична, тъй като привлича вниманието на потребителите по скандален начин. Укоримо е експлоатирането...
НСС изпрати предложение до парламентарната Комисия по земеделието и горите за промени в закона за храните, касаещи търговската комуникация на ГМО и храните Рекламата и търговската комуникация на храните в Р България  не са обект на регулация, извън предвиденото в Закона за радио и телевизия, който касае...
НСС изработи проект за Рамка за отговорна комуникация на храни Въз основа на Рамката за храните на Международната търговска камара (МТК) и добрите практики в Европа,  НСС разработи проект за Рамка за отговорна комуникация на храни....
За първи път физическо лице стана член на Националния съвет за саморегулация Павел С. Иванов стана първото физическо лице, което споделя мисията на саморегулацията в България и целите на НСС. Той стана асоцииран член на НСС на 25 юни 2010 г.  Павел...
Камарата за визуална комуникация и защита на околната среда стана редовен член на НСС На заседанието си на 25.юни.2010, УС на НСС прие Камарата за визуална комуникация и защита на околната среда (КВКЗОС) за редовен член на НСС. С това бизнеса, осигуряващ външна...
Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (AПВТСН) стана асоцииран член на НСС На заседание на УС на НСС на 26 юни 2010 г., за асоцииран член на НСС бе приета Асоцаицията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН). Асоциацията...
Нови членове в органите на НСС През м. юни, в Етичната и Апелативната комисия на НСС настъпиха следните промени: Емилия Клайн, Административен секретар на БАР,  замести Алксандър Гагов. По предложение...
Дебтнет ЕАД стана член на НСС На заседанието си на 14-ти май 2010, УС на НСС прие фирма Дебтнет ЕАД за асоцииран член.  DebtNet е  първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания...
Националният съвет за саморегулация (НСС) стана член на Европейския алианс за стандарти в рекламата на общо събрание на EASA в София САМОРЕГУЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВА ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕВРОПА Като доказателство за високата оценка на прогреса на България в областта на саморегулацията ...
Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата препоръча на списание "Пентхаус” и водка"Оргазъм” да не разпространяват рекламните си послания във вид, който е в разрез с нравствените възгледи, ценности и морални и законови норми След като стана известно, че е възможно подаването на жалба в Националния съвет за саморегулация срещу реклама, която не отговаря на етичните стандарти,...
EASA ще проведе oбщото си събрание в София От 14 го 17 април, 2010 г., Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) ще проведе своето общо събрание в София.  С това EASA изразява подкрепата си на процеса на саморегулация...

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове