ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА РЕКЛАМА НА ХАЗАРТ

По покана на Националния съвет за саморегулация (НСС) се проведе среща на всички асоциации в хазартния бизнес в България - Асоциация на игралната индустрия в България" (АИИБ), Българска асоциация на хазартните дейности (БАХД), Българска гейминг асоциация (БГА) и Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ). Всички присъстващи единодушно се обединиха зад разбирането, че рекламата трябва да бъде не само законосъобразна, но и да бъде изготвена с чувство на отговорност към обществото и най-вече към най-уязвимата негова група – децата.

В контекста на цялостната редакция на пакета етични правила за непряка реклама на хазарт се обсъди въвеждането на наскоро поетите доброволни ангажименти за по-ефективна саморегулация, които бяха включени във вече обявения Меморандум между лицензираните организатори на онлайн залагания за отговорна реклама на хазартни игри.

Целта е да се надгради съществуващата ко-регулационна система на контрол на непряката реклама на хазарт, при която законът определя общата рамка, детайлите се регулират чрез инструментите на саморегулацията при запазване на последната дума на закона.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове