Все повече хазартни оператори се присъединяват към НСС

След Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) към НСС се присъедини и Българската гейминг асоциация (БГА), както и „Инбет Онлайн“ ЕООД.

Българска Гейминг Асоциация (БГА)

Българската Гейминг Асоциация (БГА) е доброволна, неправителствена браншова организация, която обединява над 30 български компании, които развиват дейност в областта на гейминга и хазартната индустрия. Всички членове притежават валидни лицензи за организиране на хазартни игри или за производство, сервиз, внос и търговия с игрално оборудване на територията на Република България.

Много от членовете  са и големи рекламодатели, които инвестират значителни средства в популяризирането на своите продукти в услуги в различни канали за реклама. Като отговорни компании членовете считат, че спазването на установените норми в търговската комуникация на хазартни игри и хазартни продукти е изключително важно и е в полза както на обществото, така и на всички участници в тази индустрия. 

„Инбет Онлайн“ ЕООД

„Инбет Онлайн“ ЕООД е бързо развиващо се търговско дружество с предмет на дейност: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ОНЛАЙН И НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНИ ЗАЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ/ И ВСИЧКИ ПОМОЩНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ.

            За търговското дружество е от ключово значение да създаде, развие и запази своите отлични взаимоотношения с потребителите и клиентите, тъй като те са важни за изграждането на добра репутация в обществото, както на дружеството, така и на управляваните от него търговски марки.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове