НОВ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Постоянна грижа на Националния съвет за саморегулация (НСС) е Етичният кодекс за реклама и търговска комуникация не само да следва препоръките на Международната търговска камара (ICC) за отговорен маркетинг и реклама и практиката на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА), но и да отговаря на нуждите на честната конкуренция и на развиващото се българско общество от защита срещу потенциално вредни търговски съобщения – независимо от техните разнообразни форми, използваните нови технологии и канали за комуникация.

В тази връзка през 2020 г. НСС разработи нова редакция на Етичния кодекс, като добави и нови раздели:

А. Търговски промоции
Б. Спонсорство
В. Директен маркетинг и дигитална търговска комуникация
Г. Твърдения относно околната среда в търговската комуникация

В допълнение и в отговор на налагащите се в пэследно време в социалните мрежи нови форми на търговска комуникация с особено значение за подрастващите, НСС разработи и специални препоръки за маркетинг чрез влиятелни личности (т.н. инфлуенсъри).

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове