НОВ ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ АЛИАНС ЗА СТАНДАРТИ В РЕКЛАМАТА

Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) приветства Google като първия корпоративен член на Алианса и партньор на мрежата за саморегулация на рекламите.

Google е първата дигитална компания, която се присъедини към Алианса заедно с 13 индустриални асоциации, представляващи различните заинтересовани страни в рекламната екосистема (рекламодатели, агенции и медии), които се ангажират да осигурят отговорна реклама, и 28 организации за саморегулация в рекламата, които администрират и прилагат националната саморегулация на рекламата. Тази мрежа от независими организации, ориентирани към потребителите, поддържа високи етични стандарти в рекламата чрез предоставяне на съвети, наблюдение на спазването на стандартите и обработка на жалби. Партньорството ще засили Google сътрудничество със саморегулиращите се организации на EASA, чрез които националните рекламни индустрии се ангажират за защита на потребителите от подвеждащи или неподходящи реклами.

За EASA:

Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) е единственият авторитетен глас в областта на рекламата и
саморегулацията в Европа. EASA обединява 28 саморегулиращи се организации в 26 европейски държави и 13 организации от рекламната индустрия, представляващи рекламодатели, агенции и медии: печат, на открито, телевизия, радио, директна поща и ерактивната цифрова индустрия. Целта на EASA е рекламите да са законни, почтени, честни, правдиви, подготвени с чувство за социална отговорност и създадени с надлежно зачитане на правилата за лоялна конкуренция. Добре прилаганите рекламни стандарти са установени от EASA и гарантират, че саморегулацията е по-добрият модел от регулацията. Националният съвет за саморегулация е член на EASA.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове