Дебтнет ЕАД стана член на НСС

На заседанието си на 14-ти май 2010, УС на НСС прие фирма Дебтнет ЕАД за асоцииран член.  DebtNet е  първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България. Това е електронен масив, съдържащ актуални просрочени вземания и задължения на фирми в страната. Системата DebtNet има за цел да ускори процеса по събиране на просрочените вземания, като осигури публичност на проблема с неплатени задължения от страна на длъжника. Системата не се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите и юридически е съобразена със законовата рамка в България.

Дебтнет ЕАД са за развитие на отговорен бизнес в България и смятат, че бъдещето принадлежи на взаимодействето на регулацията и саморегулационните механизми в икономиката.

 

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове