Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (AПВТСН) стана асоцииран член на НСС

На заседание на УС на НСС на 26 юни 2010 г., за асоцииран член на НСС бе приета Асоцаицията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН). Асоциацията включва водещи фирми в бранша като: СисИндустриз АД, Винарска изба “Розова долина” АД, Винпром Плевен ЕАД,  Диаджео България ЕООД, Перно Рикар България ЕООД, Максиъм България ЕООД, Софсток ООД, Ситекс ООД, В.Р.Б. ГРУП АД

АПВТСН е член на Европейската конфедерация на производителите на спиртни напитки (CEPS) и прилага Харатата за отговорна консумация на тази организация. Правилата за търговска комуникация на спиртни напитки са разработени от АПВТСН въз основа на общите правила за комуникация на спиртните напитки в Европа, приети от Европейския форум за отговорна комуникация (EFRD). След приемането им от Общото събрание на НСС, тези правила ще бъдат неразделна част от Националния етичен кодекс.

 

 


Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове