НСС изпрати предложение до парламентарната Комисия по земеделието и горите за промени в закона за храните, касаещи търговската комуникация на ГМО и храните

Рекламата и търговската комуникация на храните в Р България  не са обект на регулация, извън предвиденото в Закона за радио и телевизия, който касае само доставчиците на аудио-визуални медийни услуги. По този начин извън всякаква регулация остават печата, външната реклама, интернета и другите мобилни медии.

 

Националния етичен кодекс за реклама и търговска комуникация може да запълни  тази празнота. Той е построен на принципите на общите стандарти за търговска комуникация на Международната търговска камара и е приет в България след широка обществена дискусия. Етичният кодекс е един гъвкав механизъм, който бързо откликва на обществените нагласи. Той се прилага от Етичната комисия на Националния съвет на саморегулация (НСС), която се състои от 11 члена, независими специалисти от областта на правото, науката, защитата на потребителите, както и представители на самата рекламна индустия – рекламодатели, рекламни агенции и медии. НСС е член на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) и прилага най-добрите практики от Европа за защита на потребителите от вредно съдържание на неетични реклами.

 

Практиката  в Европа показва, че саморегулацията е най-ефективна, когато е подкрепена от закона. Това е особено важно за страни, където няма традиция в саморегулацията.  Законът за радио и телевизия у нас, в изпълнение на препоръките на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, възприе модел, при който:

 

-         закона определя общата регулативна рамка на търговските съобщения

-         подробностите се разписват в етичния  кодекс на НСС  (чл. 76)

-         запазва се последната дума на закона, за онези оператори, които не се съобразяват с решенията на етичния кодекс (чл. 126)

 

НСС предлага Закона за храните да възприеме същия подход и предлага включването на аналогични текстове и забрана на рекламата на ГМО. По този начин ще се стимулират всички рекламодатели да спазват приетите в страната етични правила и ще се обхванат всички канали на комуникация. Така ще се осигури максимална защита на отделния потребител и цялото общество.

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове