Покана за Общо събрание на НСС, 04.11.2010 г.


Управителният съвет на Национален съвет за саморегулация (НСС), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС, свиква годишно общо събрание на организацията, което ще се проведе на 4 ноември 2010 година, 17:00 часа, София, ул. „Христо Белчев” 33, eт. 2, офис 6,  при следния

 

Дневен  ред:

 

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане годишен доклад за дейността за 2009/2010 г. и освобождаване от  

         отговорност на членовете на Управителния съвет;

3.      Приемане бюджет за 2010/2011 година;

4.      Избиране на член на Управителния съвет;

5.      Приемане на Рамка за отговорна комуникация на храните

6.      Приемане на Общи стандарти за отговорна комуникация на спиртните напитки;

7.      Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ,  събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете в офиса на БАР на адрес: град София 1000, ул. „Христо Белчев” 33, етаж 2, офис 6 и на сайта на НСС www.nss-bg.org;  тел: 0886695616, е-мейл office@nss-bg.org

 

 

София, 1 октомври 2010 година,    

 

        

        

 

Ели Желева Герганова

Председател на УС на НСС

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове