Националният съвет за саморегулация прие Общи стандарти за отговорна комуникация на спиртни напитки

По предложение на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН),  на 4 ноември 2010 г., Общото събрание на НСС прие стандарти за отговорна комуникация на спиртни напитки. Документът е изготвен на базата на стандартите за индустрията в Европа, изработени от Европейския форум за отговорна консумация (EFRD).

Документът е съгласуван с широк кръг фирми, неправителствени отганизии и държавни органи и е публикуван на сайта на НСС, меню КОДЕКС.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове