Дигиталната индустрия е готова да се саморегулира

Българската уеб асоциация, WebIT Ambassadors, Интерактив Асосиейшън България, фондация БГ Сайт, Националния съвет за саморегулация , Българската асоциация на рекламодателите  подписаха меморандум за сътрудничество и създадоха неформално обединение на дигиталната индустрия със следните цели:
  - да представляват българския дигитален бизнес пред държавните, европейски и световни институции.
  - да разработват общи становища, свързани с развитието и позицията на българския дигитален пазар.
  - да защитават интересите, както на българския дигитален бизнес, така и на потребителите на дигитални услуги и продукти в България.
  - да информират всички заинтересовани страни и обществото, като цяло за промените и развитието на българския дигитален пазар.

Пред неформалното обединение предстоят много задачи - работа и предложения по имплементирането на европейската директива за личните данни в частта и касаеща ползването на иннтернет,  работа по EU директивата за онлайн рекламата, касаеща поведенческото таргетиране, съгласуване на етични стандарти за саморегулация на индустрията в полза на потребителите и много други.

Проведена бе и първата среща между представителите на дигиталната индустрия с представители на  Министерството на транспорта, информационните Технологии и съобщенията, експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, КЗК,  Комисията за защита на личните данни и др. На срещата индустрията представи своята  обединена позиция и готовност да  работи  в диалог с държавната администрация намирането на най-добри ко-регулаторни решения на предизвикателствата на  дигиталната среда в полза на  потребителите и индустрията в  страната.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове