Обединената електронна индустрия внесе общо становище в МТИТС във връзка с някои предизвикателство при въвеждането на промените от е-Директивата в българското законодателство

Обединената електронна индустрия в България, представена от Българска уеб асоциация, Webit Ambassadors, Интерактив Асосиейшън България, Българска асоциация на рекламодателите, Фондация БГ Сайт и Национален съвет по саморегулация подкрепя безрезервно защитата на личните данни и споделя загрижеността си за осигуряване на прозрачност и контрол от страна на потребителите при събирането на данни за целите на маркетинга. Обезпокоени сме обаче от възможността за рестриктивно интерпретиране на текстовете на Директивата, което ще има негативно влияние върху все още много младата електронна индустрия в България. В тази връзка бе внесено писмено становище в МТИТС.

Целият текст може да се види на:
www.bwa.bg/website_uploads/File/Stanovishte_E-privacy_Directive.pdf


Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове