НСС стартира услугата Предварителен преглед (Copy Advice)

Oт 1 март 2011 г. Националният съвет за саморегулация (НСС) стартира услугата  Предварителен преглед (Copy Advice) – това е потвърждение от НСС, поискано преди излъчването на дадена реклама или друга търговска комуникация, за съответствие с нормите на Етичния кодекс. Практиката в Европа показва, че колкото по-рано в процеса на подготовката на дадена кампания се поиска такова потвърждение, толкова по-малка е вероятността от потребителски жалби или санкции от регулатора след излъчването на кампанията.

По решение на УС на НСС, членовете на НСС ще имат право на 3 безплатни Copy Advice за календарна година. За всяка следваща такава услуга, членовете на НСС ще заплащат такса в размер на 50 лв. За тези, които не са членове на НСС, таксата за услугата Copy Advice e 250 лв.

 

 

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове