Антивъзпитателна и дискриминационна е кампанията с благодарности към д-р Енчев

 

Антивъзпитателна и дискриминационна е кампанията с благодарности към д-р Енчев

 

На свое заседание Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата определи кампанията  като агресивна, тъй като уважението към клиента изисква рекламата да не допуска възможност за грешна интерпретация или неразбиране.

 

Д-р Ангел Енчев заяви, че уважава решението на Етичната комисия.

 

 

01 .06. 2011, София

 

 

Според потребителите, които са сезирали Националния съвет по саморегулация, рекламната кампания на д-р Енчев е подчертано дискриминационна, антивъзпитателна и обидна, дори за и за неговите пациенти. Посланието „Мога да контролирам живота си! Благодаря ви, д-р Енчев!“ внушава идеята, че „само красивите жени успяват в живота, което навежда на мисълта за неравно третиране и подбуждане към дискриминация”. Друг жалбоподател пита как да обясни на дъщеря си посланието \"Прекалено красива съм, за да работя\".

 

«Посланието, което носи рекламната кампания, има обиден и дори агресивен характер. То засяга обективната, подкрепена от опита и общественото мнение представа, която има всеки човек за ценности, обществен статус, закон и морал. И не агресивността прави рекламата неприемлива, а начинът на нейното експониране, защото въздействието на рекламата е подтикване към извършване на определено деяние», коментира председателят на Етичната комисия г-н Гриша Камбуров. «Младите и неопитни потребители лесно могат да станат „жертва” на подобни внушения.  Рекламите са и подвеждащи и заблуждаващи, с посланията които носят, те създават у потребителя представи, които не отговарят на реалността», допълни още г-н Камбуров.

 

В становището, дадено от ответната страна, се казва: «Кампанията е разработена с чувство за хумор и залага на намигащите провокативни слоугъни». Д-р Ангел Енчев в допълнителен коментар потвърди, че уважава решението на Етичната комисия и ще се съобрази с нейните предписания.

 

 

Етичната комисия към НСС препоръчва корекции на търговската комуникация, позовавайки се на следните текстове от Етичния кодекс:

 

Чл.1.1. Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото.

Чл. 1.2. Всяка търговска комуникация трябва да бъде съобразена със закона, благоприлична, почтена, честна и правдива.

Чл. 3.1. Търговската комуникация трябва да бъде изработена по такъв начин, че да не злоупотребява с доверието на потребителите и тяхната липса на опит или познания.

Чл.5.1. Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение.

 

Освен, че решението по казуса е изпратено на заинтересованите страни, то е предоставено от Етичната комисия към НСС на Министерство на здравеопазването и Комисията за пост мониторинг за сведение.

 

- Край -

 

За Националния съвет по саморегулация

 

Националният съвет за саморегулация (НСС) е учреден от Българската асоциация на рекламодателите (БАР), Асоциацията на рекламните агенции - България (АРА) и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). НСС е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача е да обединява рекламна индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионално поведение в областта на рекламата и търговските комуникации. НСС се стреми да постигне това чрез изграждане на  взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. На сайта на Националния съвет по саморегулация (НСС) могат да бъдат видени случаите на неетични и подвеждащи рекламни послания и кампании, по които Етичната комисия към НСС се е произнесла: www.nss-bg.org.

 

За допълнителна информация:

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул. \"Христо Белчев\" 33, ет.2, офис 6

София 1000

Е-mail: office@nss-bg.org

Председател на УС на НСС

Ели Герганова,

М: 0888 320 266

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове