Семинар на тема: "Отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолни напитки: правила, примери, дискусия”.

            На 27 септември 2011 г. в хотел „Радисън” се проведе семинар на тема: „Отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолни напитки: правила, примери, дискусия”.

Семинарът бе организиран от Националния съвет за саморегулация (НСС) и Асоциацията на рекламнитя агенции – България (АРА) в партньортсво с Европейския форум за отговорна консумация (EFRD).

            Семинарът протече на две части:

Първа част - Въведение в Общите стандарти: отговорно съдържание и публикуване на маркетинг комуникация за алкохолните напитки: правила, примери, дискусия;

Втора част - Въведение в Указанията за дигитална комуникация на Общите стандарти: правила, конкретни примери и дискусия относно маркетинг комуникацията на алкохолни напитки в дигиталните медии.

            Eвропейският форум за отговорна консумация (EFRD) в продължение на години работи за създаването, развитието и разпространението на Общи стандарти за саморегулация в алкохолната индустрия. Общите правила за отговорна комуникация на EFRD са създадени преди около 20 години и са претърпели няколко редакции. Последната версия е от 2010 г., когато са добавени специални указания за маркетинг комуникация в дигиталните медии, една област която напоследък все по-стриктно се наблюдава от правителствата в Европейските страни.

Общите стандарти на EFRD са приети от българската Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) и представляват неразделна част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация на Националния съвет за саморегулация (НСС) – www.nss-bg.org

            В семинара участваха представители на производители на спиртни напитки и бира, рекламни агенции, медии, Министерство на здравеопазването, членовете на Етичната комисия към НСС.

 

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове