На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация.

На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация. Общото събрание прие Отчет за дейността на НСС за периода за периода 1 октомври 2010 г. – 30 септември 2012 г., прие промени в Устава на сдружението, прие Етични правила за рекламата и търговската комуникация на хазарта. Избран бе и нов Управителен съвет в състав:

Ели Герганова – председател и членове:

Мариана Брашнарова, София Пенева, Николай Неделчев, Росен Мисов, Мария Христова-Швец, Иванка Джолева, Ани Ангелова, Петя Терзиева и Гергана Данова.

Вижте Отчет за работата на Националния съвет за саморегулация

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове