СПИРАТ РЕКЛАМАТА НА CERVARIX

С решение от 11 април 2013 г. Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация препоръча спиране на излъчването на телевизионните реклами на ваксината Cervarix с участието на Юлиян Вергов и Силвия Лулчева, определяйки ги като подвеждащи.

 

Отправяният към родителите апел да предпазят дъщерите си от рак на маточната шийка като ги ваксинират с Cervarix, е определен от Комисията като едностранчив, непълен и заблуждаващ.

 

Органът по саморегулация се произнесе след получаването на жалби и сигнали, изпратени включително и до Съвета за електронни медии (СЕМ), сред които има и отворено писмо от 120 физически лица и неправителствени организации.

 

Според членовете на Етичната комисия рекламното послание съвсем преднамерено предизвиква страх у родителите и дори умерена паника, които да мотивират потребителско поведение. Комисията счита, че изискванията за почтеност и правдивост на търговската комуникация изискват пълнота на представяната информация.

 

Специална препоръка към производителя на ваксината – GlaxoSmithKline, е отправена във връзка с детската аудитория. Въпреки че няма основание да счита, че фармацевтичният гигант умишлено пренебрегва интересите на потребителите, от органа по саморегулация препоръчват повишено внимание  при отправяне на търговски  послания от гледна точка на непосредственото им и безкритично възприемане от страна на децата.

 

Рекламата на ваксината Cervarix е част от национална рекламно-информационна кампания по повод рака на маточната шийка, която се развива едновременно в телевизионни и печатни медии, интернет, в рамките на училищни мероприятия, рекламни пана в здравни заведения, концерти, рекламни листовки и други рекламни форми.

Решението на Етичната комисия може да се види на:

http://www.nss-bg.org/read_concl.php?id=137

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове