Семинар в Нов български университет

В края на м. януари 2015 г. Националният съвет за саморегулация участва в семинар в НБУ, посветен на регулацията и саморегулацията в рекламата, превърнал се вече в традиция. На семинара Ели Герганова – председател на УС на НСС запозна студентите с това що е саморегулация в сферата на рекламата в България, кои са нейните елементи и как действа системата. Бяха представени и различни решения от практиката на Етичната комисия на НСС. Студентите бяха разделени на четири групи и имаха възможност да се произнесат по казуси от практиката на ЕК. Модератори на групите бяха членове на Етичната комисия.

Студентите проявиха интерес към темата за саморегулацията и демонстрираха съвременен морален компас, които им позволи да изразят позиции по конкретните казуси, които не се различават от действителните решения по конкретните жалбите от самата Етична комисия. НБУ може да се гордее с интелигентните си и обществено ангажирани студенти!

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове