Среща с представители на интернет сайтовете относно рекламите на хранителните добавки

В края на 2014 г. НСС проведе среща с представители на интернет сайтове относно рекламите на хранителни добавки и саморегулацията в бранша. В срещата участваха представители на BEU.BG,  bTV Media Group, ФРАМАР ООД, СББ Медия груп, Ксениум ООД.

Отчетено бе, че има разбиране по въпроса, че съществуват подвеждащи реклами на хранителни добавки (и не само) в интернет, но понякога и в телевизионните пазари. Най-честите нарушения на етичните правила са свързани  с преувеличени твърдения за ползите от употребата на продуктите и скоростта на резултатите,  без научни доказателства за това. Злоупотребява се с имената и образите на световни звезди и се цитират препоръки от лица, за чието съществуване няма доказателства. Страните изразиха загриженост за спазването на изискванията на Европейския регламент за хранителните и здравни претенции и ресурса на регулатора  (МЗ, БАБХ) да упражнява контрол за неговото спазване в рекламите, особено предвид факта, че много от сайтовете са с неизвестен собственик. Невъзможността от установяване на контакт с рекламодателя прави прилагането на инструментите на саморегулацията невъзможно.

Нарушенията понякога са в самите реклами, но най-често подвеждащата информация е в сайтовете към които рекламите водят. Съдържанието на тези сайтове е извън контрола на публикуващата рекламата медия, а договарянето на  интернет реклами изключително рядко става директно с рекламодателя. Основни доставчици на такива реклами са рекламни мрежи - у нас най-активни са платфомите на ЕТАРГЕТ, EasyAd и др. Изолирането на отделни реклами  от целия пакет технологично е трудно и трудоемко и би означавало отрязване на достъпа за цялата платформа. Предложено бе усилията за саморегулация да се насочат към платформите-доставчици, както и да се търси съюзник, който е ощетен от такива реклами –  регистрираните български производители на хранителни добавки.

В заключение се отчете, че интернет индустрията още е разпокъсана и няма готовност за браншова саморегулация, но отделни сайтове изразиха готовност за сътрудничество.

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове