Общо събрание

Днес, 10 март 2015 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация с дневен  ред:

1.      Откриване на събранието и установяване на кворум;

2.      Приемане на годишен доклад за дейността през 2014 г. и освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС.

3.      Приемане на изменения и допълнения на Етичния кодекс;

4.      Приемане на изменения в Устава на НСС;

5.      Приемане на бюджет за 2015 г.  и определяне на годишна вноска за редовните и асоциирани членове;

6.      Други.

Общото събрание, на което присъстваха всички редовни членове, прие годишния доклад за дейността на НСС през 2014 г., както и изменения в Устава  допълнения на Етичния кодекс, свързани с трансграничните жалби и онлайн поведенческата реклама.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове