Трансгранични жалби: Приемане на принципа "страна на произхода"

Общото събрание прие допълнения на Етичния кодекс, свързани с приемане на принципа „страна на произхода“ при трансграничните жалби. Ако жалбата се отнася до реклама с произход извън границите на България, тя ще бъде третирана като трансгранична жалба. Това означава, че тя ще бъде насочена чрез Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) към органа за саморегулация в съответната страна на произход, където се прилагат местни етични правила. За страна на произхода се приема страната, в която е седалището на излъчващата медия, а в случаите на интернет/дигитални реклами и др. форми на директен маркетинг – страната, в която е седалището на рекламодателя. Разглеждането на тези жалби също е безплатно.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове