Правила за онлайн поведенческата (ОВА) реклама

Общото събрание на НСС прие Правила за Онлайн поведенческата реклама (Оnline Behavioral Advertising – OBA), които имат за цел да осигурят прозрачност и потребителски контрол върху начина, по които т.н. „трети страни“ събират и използуват информация онлайн с цел доставяне на реклама, основано на поведението и интересите на потребителите в интернет.

Най-общо, в случай, че искат да използуват ОВА, от третите страни се изисква да предоставят съобщение на уеб-потребителите в самата онлайн реклама или в близост до нея. Това съобщение трябва да води към подходящ механизъм, чрез който уеб-потребителят да може да откаже събирането на информация за неговите предпочитания и интереси в интернет и използуването й от въпросната трета страна или трети страни за целите на ОВА.

В случай на нарушаването на принципите за ОВА, потребителите могат да подават жалби и сигнали в Националния съвет за саморегулация (НСС), който осигурява работеща платформа за разглеждане на жалбите и прозрачно и независимо налагане на ОВА правилата. Правилата влизат в сила от 1-ви май 2015 г. и не освобождават по какъвто и да е начин рекламодателите и третите страни от задълженията им да предприемат изискуемите от закона действия за защита на личните данни на потребителите.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове