Среща с Асоциацията на производителите на хранителни добавки в България (АПХДБ)

На 13 март 2015 г. Ели Герганова – Председател на УС на НСС, проведе среща с Огнян Радев – Председател на Асоциацията на производителите на хранителни добавки в България (АПХДБ).

Двете страни отчетоха наличието на незаконосъобразна и неетична търговска комуникация,  вкл. продуктови етикети и реклами в инернет, телевизията и пр., както и че е необходимо сътрудничество за изграждане на компетентност и ресурс (както в бизнеса, така и  в регулаторните органи) за идентифицирането и ограничаване на незаконната и неетична търговска комуникация.

НСС има подписан Меморандум за сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните,  очаква се такъв да бъде подписан и с Министерството на здравеопазването. АПХДБ има изградени взаимоотношения с регулаторите и ще се присъедини към диалога за ефективно прилагане на правилата. 

АПХДБ предложи като първа стъпка двете страни да се фокусират върху търговската комуникация на регистрираните производители/търговци, докато се изгради ресурс (а и законова рамка) за борба със „съмнителните“ търговци.  В скоро време АПХДБ ще приеме свои Етичен бизнес кодекс. НСС предложи в допълнение на специфичните браншови правила в кодекса на АПХДБ да се включи препратка към Националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

Като следваща стъпка НСС предлага на АПХДБ да обсъди членство в НСС и изработване на Рамка за хранителните добавки, която да се прилага от Етичната комисия на НСС.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове