Меморандум за сътрудничество между НСС и Българската агенция за безопасност на храните

На 13-ти март 2015 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Националния съвет за саморегулация и Българската агенция за безопасност на храните. Меморандумът заявява добрата воля на страните за прилагането на високи изисквания и стандарти, които превръщат рекламите в законни, достоверни, честни и благоприлични послания, създадени с чувство на отговорност към потребителите и обществото.

Двете страни ще си сътрудничат в организирането на дискусии с други държавни органи и неправителствени организации  по важни за потребителите и обществото теми, инициирайки формирането на съвместни политики и ще съдействат за развитието на саморегулацията в рекламата и другите форми на търговските съобщения и за широкото приложение на нейните принципи и механизми във всички форми на комуникация в Р България.

В случай че в хода на работата си органите на НСС установят нарушение на изискванията на Закона или други приложими европейски норми относно реклами и други форми на търговски съобщения за храни и хранителни добавки, НСС ще сезира БАБХ за образуване на административнонаказателно  производство  в съответствие с изискванията на закона. От своя страна, БАБХ ще препраща на НСС всички жалби и сигнали, които се получават в агенцията, но се отнасят до нарушения на етичните норми в търговската комуникация.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове