Среща с Парламентарната комисия по култура и медии

На 25-ти март 2015 г. Ели Герганова, председател на УС на НСС, се срещна с Полина Карастоянова, председател на Парламентарната комисия по култура и медии. На срещата бе отчетено, че НСС очаква да продължи традиционно добрите си отношения с Комисията.  НСС е радетел на каузата за саморегулация и очаква Комисията да подкрепи тази позиция и конкретните инициативи на НСС. От своя страна  Комисията по култура и медии и култура призпознава НСС като неправителствена организация в обществена полза, партньор с когото да се обсъждат конкретни теми и заяви  желание да подържа диалог с НСС и с асоциациите-учредители.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове