Фирмите, подписали EU Pledge, активират усилията си за създаване на BG Pledge Индустрията приема НСС да е организационната структура за приемане и мониторинг на изпълнението на правилата

Фирмите, подписали EU Pledge, активират усилията си за създаване на BG Pledge. За техен координатор на инициативата в България е определен GM-a на Интерснак - Янко Крандаров, с подкрепата на другите водещи в бранша международни фирми. Индустрията приема НСС да е организационната структура за приемане и мониторинг на изпълнението на правилата.

На 6 март 2015 г. Янко Крандаров, Иванка Джолева и Ели Герганова проведоха среща със зам.- министъра на здравеопазването - д-р Персенски. Целта бе да се привлече Министерството на здравеопазването към идеята и да се търси неговото съдействие за привличане на по-широк кръг производители, вкл. български към BG Pledge.
Д-р Персенски бе запознат с инициативата ЕU Pledge и нейната реализация на национално ниво (напр. Полша), както и с дейността на НСС и сътрудничеството на сдружението със Съвета за електронни медии по приложението на Закона за радио и телевизия, както с Държавната агенция за закрила на детето, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на конкуренцията и др.

Министерството на здравеопазването ще определи свое лице за контакт, с което да се съгласуват по-нататъшните действия по BG Pledge. Идеята е да се формира работна група за изработка на текстовете, привличане на фирми от бранша към инициативата и съвместно мероприятие за информиране на обществото.

  

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове