Среща с БНАЕМКП

По инициатива на БНАЕМКП, Председателят на НСС се срещна с маг.фарм. Веселина Русева, ръководител направление \"Парфюмерия и козметика\". Обсъдени бяха въпроси свързани с развитието на саморегулацията на рекламата в козметичния сектор. Обелязано бе, че в допълнение на своя професионален етичен кодекс, БНАЕМКП са приели и Харта и ръководни принципи за отговорна реклама и маркетинг комуникация, разработени от Европейската браншова асоциация Cosmetics Europe. Предвид обществената значимост на рекламите от козметичния бранш, НСС изрази готовност да сътрудничи с БНАЕМКП като предложи национална платформа за прилагане на Хартата. 

    

 

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове