Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" - продукт та "Градус-1" ООД

В посочения срок за изпълнение на Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" – продукт на "Градус - 1” ООД в НСС са постъпили доказателства, според които търговската комуникация е приведена в съответствие с Етичния кодекс. НСС изразява благодарност, че «Градус-1» ООД е приело за своя социална отговорност изпълнението на решението на Етичната комисия и спазването на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове