Решения на Етичната комисия

На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 230 по жалба относно рекламна кампания на "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД - "Използвайте услугите на фирми, притежаващи сертификат: Коректна фирма". Жалбата се отнася до рекламната кампания на "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД (накр. ИЦНКМ ЕООД) за популяризиране на предлаганата от тях услуга: "Сертификат Коректна Фирма”. Жалбоподателят изразява съмнения относно начина, по който се извършва проверката на компаниите, които могат да получат сертификат "Коректна фирма". В жалбата се твърди, че комуникацията е заблуждаваща и на практика предоставяният сертификат не удостоверява нищо, тъй като се продава и единственото условие е да се заплати цената. Рекламното послание, което гласи: "Използвайте услугите на фирми, притежаващи сертификат: Коректна фирма", внушава, че само фирмите, притежаващи този сертификат, са коректни. Според жалбоподателя рекламното послание е в състояние да заблуди както потребителите, така и компаниите, като ги стимулира да заплащат за несъществуваща услуга. Етичната комисия счита, че е налице нарушение на Етичния кодекс по отношение на чл.3.1; чл. 5.1; чл. 5.5, букви е) и ж). На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" – продукт на "Градус - 1” ООД. Жалбата се отнася до телевизионна реклама на кремвирши "Аз ям". Жалбоподателят счита, че рекламата е подвеждаща и заблуждаваща: "В рекламата се твърди, че "кренвиршите "Аз ям" са от свинско месо, каквито би трябвало да бъдат всички свински кренвирши". Това създава усещане, че са произведени изцяло от свинско. При покупка на кренвиршите жалбоподателят с изненада установява, че освен многото е-та, протеини и др. съставки, типични за кренвиршите, "Аз ям" са произведени и от механично сепарирано птиче месо и птича кожа. Не закупил продукта, но е бил подведен от рекламата и е отишъл в магазина с намерението да го закупи. Етичната комисия счита, че е налице нарушение на Етичния кодекс по отношение на чл.5.1 и чл. 5.5, буква "а" И в двете решения е посочен срок за изпълнение на посочените препоръки.

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове