Новини

Становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Писмо до компетентните органи със становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Националният съвет за саморегулация1 е органът,...
Общо събрание на НСС На 7 март 2018 г. бе проведено Общо събрание на НСС. Бе приет годишен отчет за дейността през 2016 г. и 2017 г., както и финансов отчет за същия период. Бе приет и план за дейностите на НСС през 2018 и финансов бюджет за...
Нов член на Етичната комисия Ева Петрова е новият член на Етичната комисия. Тя е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи...
Решение на Етичната комисия относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg В НСС са постъпили няколко жалби относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg. Според жалбоподателите рекламният клип нарушава чл....
Нови членове на НСС През м. юни 2017 г. Националният съвет за саморегулация с решение на Управителния съвет прие за асоциирани членове "Еврофутбол" ООД, Eurofootball Limited, "Национална лотария" АД...
Общо събрание на НСС - 01.09.2016 г. Управителният съвет на сдружение "Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание...
Дискусия за отразяване в медиите на имената на компаниите при социално отговорни кампании              На дискусията, проведена на 19 юли и организирана от Българското дружество за връзки с обществеността, участва Ели Герганова...
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) стана член на НСС Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители...
"Градус - 1" ООД възстанови членството си в НСС "Градус - 1" ООД възстанови членството си в НСС. Градус е най-големият производител на птиче месо в България. Птицекланицата е оборудвана с най-съвременна техника от водещи...
Решения на Етичната комисия На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 230 по жалба относно рекламна кампания на "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД - "Използвайте услугите...
Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" - продукт та "Градус-1" ООД В посочения срок за изпълнение на Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" – продукт на "Градус - 1” ООД в НСС са постъпили доказателства,...
Нови членове на Етичната комисия На заседание на Управителния съвет на НСС от 29 септември май 2015 г. бяха одобрени кандидатурите за членове на Етичната комисия: - Калина Жулева от квотата на независимите....
Европейският алианс за дигитална реклама (EDAA) и НСС стартират информационна кампания за онлайн поведенческата реклама Европейският алианс за дигитална реклама (ЕDAA) и Националният съвет за саморегулация (НСС) стартират информационна кампани­я в България с цел  да дадат на интернет...
Саморегулацията е по-добра регулация: НСС представи доклад пред ежегодната конференция НСС взе участие с доклад "Саморегулацията е по-добра регулация" в ежегодната национална конференция  "Медиите на 21 век", която се проведе във Великотърновския университет...
НСС сподели опита си в приемането на правила за онлайн поведенческата реклама пред Съвета за Централна и Източна Европа на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) По време на годишната среща на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА) се проведе заседание на Съвета за Централна и Източна Европа, където Е. Герганова...
Артур Побер (САЩ) проведе онлайн обучение за етичните стандатри във века на дигиталните комуникации Артур Побер, консултант на Disney ABC Television Group и автор на серия уроци за значението на етичните стандарти проведе образователна сесия за членовете на етичната и апелативната...
В основата на отговорната комуникация стоят етичните стандарти: НСС взе участие в Семинара по публичен имидж на Ротари България Дистрикт 2482 НСС взе участие в Семинара по публичен имидж на Ротари България Дистрикт 2482, който се проведе в с. Арбанаси. В панела "Лидерство и комуникации Е. Герганова представи саморегулацията...
Среща с БНАЕМКП По инициатива на БНАЕМКП, Председателят на НСС се срещна с маг.фарм. Веселина Русева, ръководител направление "Парфюмерия и козметика". Обсъдени бяха въпроси свързани...
Нов член на Етичната комисия На заседание на Управителния съвет на НСС от 28 май 2015 г. бе одобрена кандидатурата на Милена Якимова за член на Етичната комисия от квотата на рекламодателите. Тя е юрист и работи...
Студио Модерна България ЕООД се присъдини към Етичния кодекс На заседанието си от 28 май 2015 г. УС на НСС прие нов асоцииран член на НСС -  „Студио Модерна България” ЕООД. „Студио Модерна България” ЕООД  се присъедини...

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове