Новини

ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА РЕКЛАМА НА ХАЗАРТ По покана на Националния съвет за саморегулация (НСС) се проведе среща на всички асоциации в хазартния бизнес в България - Асоциация на игралната индустрия в България"...
Все повече хазартни оператори се присъединяват към НСС След Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) към НСС се присъедини и Българската гейминг асоциация (БГА),...
30 години EASA Today, EASA members from the advertising industry, digital pure-play companies, and advertising self-regulatory organisations signed a declaration composed of five commitments reaffirming their collective commitments and establishing new ones to maintain and develop effective and independent advertising...
НОВ ЕТИЧЕН КОДЕКС Постоянна грижа на Националния съвет за саморегулация (НСС) е Етичният кодекс за реклама и търговска комуникация не само да следва препоръките на Международната търговска...
НОВ ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ АЛИАНС ЗА СТАНДАРТИ В РЕКЛАМАТА Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) приветства Google като първия корпоративен член на Алианса и партньор на мрежата за саморегулация на рекламите. Google...
Становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Писмо до компетентните органи със становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Националният съвет за саморегулация1 е органът,...
Общо събрание на НСС На 7 март 2018 г. бе проведено Общо събрание на НСС. Бе приет годишен отчет за дейността през 2016 г. и 2017 г., както и финансов отчет за същия период. Бе приет и план за дейностите на НСС през 2018 и финансов бюджет за...
Нов член на Етичната комисия Ева Петрова е новият член на Етичната комисия. Тя е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи...
Решение на Етичната комисия относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg В НСС са постъпили няколко жалби относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg. Според жалбоподателите рекламният клип нарушава чл....
Нови членове на НСС През м. юни 2017 г. Националният съвет за саморегулация с решение на Управителния съвет прие за асоциирани членове "Еврофутбол" ООД, Eurofootball Limited, "Национална лотария" АД...
Общо събрание на НСС - 01.09.2016 г. Управителният съвет на сдружение "Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание...
Дискусия за отразяване в медиите на имената на компаниите при социално отговорни кампании              На дискусията, проведена на 19 юли и организирана от Българското дружество за връзки с обществеността, участва Ели Герганова...
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) стана член на НСС Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители...
"Градус - 1" ООД възстанови членството си в НСС "Градус - 1" ООД възстанови членството си в НСС. Градус е най-големият производител на птиче месо в България. Птицекланицата е оборудвана с най-съвременна техника от водещи...
Решения на Етичната комисия На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 230 по жалба относно рекламна кампания на "Изследователски център на клиентските мнения" ЕООД - "Използвайте услугите...
Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" - продукт та "Градус-1" ООД В посочения срок за изпълнение на Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" – продукт на "Градус - 1” ООД в НСС са постъпили доказателства,...
Нови членове на Етичната комисия На заседание на Управителния съвет на НСС от 29 септември май 2015 г. бяха одобрени кандидатурите за членове на Етичната комисия: - Калина Жулева от квотата на независимите....
Европейският алианс за дигитална реклама (EDAA) и НСС стартират информационна кампания за онлайн поведенческата реклама Европейският алианс за дигитална реклама (ЕDAA) и Националният съвет за саморегулация (НСС) стартират информационна кампани­я в България с цел  да дадат на интернет...
Саморегулацията е по-добра регулация: НСС представи доклад пред ежегодната конференция НСС взе участие с доклад "Саморегулацията е по-добра регулация" в ежегодната национална конференция  "Медиите на 21 век", която се проведе във Великотърновския университет...
НСС сподели опита си в приемането на правила за онлайн поведенческата реклама пред Съвета за Централна и Източна Европа на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA) По време на годишната среща на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА) се проведе заседание на Съвета за Централна и Източна Европа, където Е. Герганова...

Контакт с НСС

  • ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA), София 1504
  • +359 0886 695 616
  • office@nss-bg.org

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове