Катерина Кирова-Миланова

Катерина Кирова-Миланова

Communication & Sustainability Manager в ЗАГОРКА. Има богат международен опит в маркетинга и комуникациите в различни сфери – телекомуникации и IT, културен мениджмънт, ритейл и бързооборотни стоки, натрупан през последните 20 години. Повече от седем години е в екипа на ЗАГОРКА, част от корпорацията HEINEKEN, в ролята на Мениджър Корпоративни комуникации и устойчивост. Катерина отговаря за реализирането на  стратегията за устойчиво развитие на компанията „Създаваме по-добър свят", както и заедно с екипа й, за репутацията и комуникациите на компанията, както и зад марките от богатото портфолио на ЗАГОРКА АД. Представлява компанията в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Асоциация на специалистите по устойчивост и Българското дружество за връзка с обществеността.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове