Теодор Георгиев

Теодор Георгиев

Ръководител на правния отдел на „Нестле България“. Теодор Георгиев е юрист и икономист, специализирал в областта на конкурентното и корпоративно право и медийната регулация. Започва кариерата си през 2014 г. като юрисконсулт в Комисията за защита на конкуренцията, а впоследствие оглавява правната дирекция. През 2018 г. Теодор се присъединява към правния екип на медийната група на Нова телевизия, където осъществява цялостно правно обслужване на телевизионния, радио-, дигиталния и вестникарския бизнес на медията. От април 2022 г. поема ръководството на отдел Право и Съответствие в Нестле България. Теодор е убеден, че в основата на устойчивото развитие е защитата на правата и законните интереси на всеки отделен индивид, общност и организация.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове