Жаклин Цочева

Жаклин Цочева

Жаклин Цочева се присъединява към екипа на Кока-Кола ХБК България през 2018 г. и има повече от 18 години опит в областта на корпоративните комуникации, правителствените връзки и комуникациите с институции и медии, корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка в международни компании и организации в редица сектори – медии, образование, бързооборотни стоки, правозащитни организации, и редица пазари – на Балканите и в Европа, сред които bTV, AVON, UNICEF.

Интересите ѝ са съсредоточени в създаването и управлението на партньорства с правителствени и неправителствени организации, бизнеси, медии, институции и лидери на мнение, както и в съвременните тенденции за застъпничество и промяна на нагласи, устойчивото развитие, разнообразието, равнопоставеността и приобщаването на работното място, като и създаването на общности. Жаклин е дългогодишен застъпник за правата на човека.

Жаклин има бакалавърска и магистърска степен в областта на „Връзки с обществеността“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала е редица международни обучения, свързани с тенденции в развитието на дипломацията и стратегическото застъпничество, медиите и изграждането на бранд идентичност, ESG, промяната на обществените нагласи и други.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове