Стоян Михайлов

Стоян Михайлов

Стоян Михайлов е висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания с близо двадесет години опит като изследовател и ръководител в известни български и местните офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания. В периода април 2005 г. – май 2011г. управляващ директор на Синовейт България.

Социолог по образование, член на УС на Българската Социологическа Асоциация. Лектор в Софийския университет, катедра „Социология“ (2011г. - досега). Член на журито на EFFIE България в периода 2009г. – 2014г. Понастоящем управлява фирма Джънкшън България, с предмет на дейност маркетингови и социални изследвания и консултации.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове