Маша Гавраилова

Маша Гавраилова

Д-р Маша Гавраилова е завършила Медицинска академия в гр. София, след което участва в много курсове за следдипломна квалификация в областта на влиянието на околната среда върху здравето и профилактиката на незаразните заболявания. Работи като ординатор и началник отдел в Столична хигиенно-епидемиологична инспекция и като главен експерт и началник отдел „Опазване на общественото здраве“ в Министерство на здравеопазването.

През последните 15 години насочва усилията си към ограничаване негативните фактори на околната среда върху здравето, ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в България, подобряване здравното състояние на ромите, профилактика на оралните заболявания при децата, ограничаване на остеопорозата, подобряване на храненето на населението, като участва в разработването и прилагането на нормативни актове, национални програми и проекти в тези области.

След пенсионирането си през 2011 г. работи по проект „Информирани и здрави“, изпълняван от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Никога не е късно да спреш остеопорозата“, финансиран от Международната фондация по остеопороза и по проект „Да върнем пълната забрана“, финансиран от Фондация „Блумберг“ чрез Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове