Росен Мисов (БАР)

Росен Мисов (БАР)

Pосен Мисов е изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) от м. април 2012г. Завършва медицина в София, специализира епидемиология в Нидерландия, работи като клиничен лекар седем години. Бизнес кариерата на д-р Мисов се развива в Проктър енд Гембъл България, където заема длъжността „мениджър – външни връзки“ в продължение на 12 години. На тази позиция Росен Мисов отговаря за външните връзки на Проктър енд Гембъл в България, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, управлява проекти в Сърбия, участва в проекти в Румъния. Д-р Мисов има много вътрешно-корпоративни обучения и специализации в областта на бренд и корпоративните комуникации, интегрираните маркетингови програми, връзките с обществеността, работата с държавните институции и неправителствени организации, управление на вътрешните процеси за съответствие с пазарните регулаторни изисквания. Той представлява Проктър енд Гембъл в няколко индустриални асоциации, пет години е председател на управителния съвет на Детергентната асоциация в България (БАДИ), пет години е заместник-председател на управителния съвет на Козметичната асоциация в България (БНАЕМПК), член (три години) на управителния съвет на Българската асоциация по опаковане и околна среда.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове