Румяна Карлова - председател

Румяна Карлова - председател

Румяна Карлова е магистър по право, Софийски университет „Климeнт Охридски”. Има магистърска степен по Европейска интеграция, специалност „Европейски изследвания. История и развитие на ЕО." към Центъра за Европейски изследвания, съвместно с Колежа за Европейско право в Брюж, Белгия. Работила е в Комисия за защита на конкуренцията от 1992 до 2010 г. на длъжност началник на отдел "Правни и икономически анализи", директор на Дирекция "Нелоялна конкуренция" и на Дирекция "Забранени споразумения, решения и съгласувана практика". В  периода 2003-2009 г. е избрана за член на Комисията. От 2003г. е арбитър в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Консултант в     сп."Търговско и конкурентно право" на издателска къща „Труд и право. Съавтор на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, ISBN: 978-954-608-162-9, 2009. Има издадена монография на тема: "Забранени споразумения, решения и съгласувани практики в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция”, издание на Института за икономическо политика, 2000г., както и множество публикации посветени на нелоялната конкуренция в специализирани издания. Управител на Консултантска компания „Trivia Legal Advice”.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове