Ели Герганова – Председател

Ели Герганова – Председател

Ели Герганова има повече от 20 години опит в маркетинга и търговията на водещи международни марки. В продължение на повече от 13 години е била Генерален директор на един от световните лидери в областта на бързо оборотните стоки – Диаджео, като ръководи бизнеса на фирмата в редица пазари в Централна и Източна Европа. За нейния принос към развитието на бизнеса в региона, шотландската скоч индустрия награждава Ели с елитната бизнес номинация ‘Пазител на шотландския потир’. Преди това е работила за американската фирма RJReynolds Tobacco (GTI), японската  Fanuc и др. Работила е в САЩ и Великобритания.

Завършила е Международни икономически отношения в УНСС и има многобройни бизнес специализации в областта на маркетинга и стопанското управление.

Била е член на Комисията за етика в електронните медии на Национания съвет за журналистическа етика (НСЖЕ) и е участвала в работата на Експертния съвет на Съвета за електронни медии (СЕМ).

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове