Управителен съвет

Управителният съвет на НСС е с тригодишен мандат и се състои от 10 човека, избрани от Общото събрание. Управителният Съвет избира от своя състав Председател, който управлява и представлява Сдружението пред трети лица. 

УС приема основните насоки и програма за дейността на сдружението, приема и изключва асоциираните членове, назначава работни органи и определя реда на работата им и организира извършването на дейността на сдружението, като осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

Дейността на УС се подпомага от Секретариат, а при необходимост може да бъдат създавани и други временни и постоянни органи по специални въпроси.

Секретариатът на НСС подпомага работата на Управителния съвет, на Етичната комисия и Апелативната комисия, както и на другите работни органи на НСС, като организира оперативната работа и заседанията, поддържа документацията на сдружението и осигурява комуникацията между членовете, работните органи и външните лица.
   
За връзка със Секретариата на НСС:  г-жа Ели Михайлова

е-мейл: office@nss-bg.org,  тел.: 0886 695 616

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове