Етична Комисия

Етичната комисия е основен функционален орган на Националния съвет за саморегулация, като нейната задача е да анализира търговските комуникации за съответствие с разпоредбите на Етичния кодекс.

Етичната комисия е с мандат от 3 години и се състои от 13 души: Председател – експерт, избран с квалифициарано мнозинство от членовете на комисията за срок от три години, който ръководи работата на Етичната комисия и представлява същата пред трети лица; и Членове - изявени специалисти от рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени организации.

Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили.

В случай на конфликт на интереси всеки член Етичната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

Състав на Етичната комисия

Румяна Карлова - председател
Румяна Карлова е магистър по право, Софийски университет „Климeнт Охридски”. Има магистърска степен по Европейска интеграция, специалност „Европейски изследвания. История и развитие на ЕО." към Центъра за Европейски... прочети повече
Красимир Папазов
Красимир Папазов е изпълнителен директор на Ogilvy Action. Завършил е право в СУ „Климент Охридски”, работи в областта на маркетинга и рекламата от 1995г. През годините е заемал редица ръководни постове в Ogilvy Group България и... прочети повече
Маша Гавраилова
Д-р Маша Гавраилова е завършила Медицинска академия в гр. София, след което участва в много курсове за следдипломна квалификация в областта на влиянието на околната среда върху здравето и профилактиката на незаразните... прочети повече
Жени Павлова
Жени Павлова е завършила Техническия университет, София и има магистърска степен по Радиоелектроника и Индустриална журналистика. Работила е в Дарик радио като ръководител на отдел „Репортери”. По-късно е директор... прочети повече
Александър Гагов
Александър Гагов работи в Мобилтел от 2004 г. като последователно заема позиции на Специалист Комуникации, Началник Отдел „Медии”, Началник Отдел „Реклама”, а от 2009 г. е Директор „Маркетинг Комуникации”. Преди... прочети повече
Стоян Михайлов
Стоян Михайлов е висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания с близо двадесет години опит като изследовател и ръководител в известни български и местните офиси на глобални компании за маркетингови... прочети повече
Анна Танова
Анна Танова е висококвалифициран юрист, със солиден опит в областта на интелектуалната собственост и медийната регулация. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”, през... прочети повече
Ева Петрова
Ева Петрова е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи... прочети повече
Надя Гогова
Надя Гогова е Изпълнителен директор на IAB България от Януари 2019г. - Interactive Advertising Bureau България (IAB) е създадено през 2009 г., като лицензиран представител за България на IAB – най-голямото глобално сдружение на медии, рекламни... прочети повече
Надежда Ангелова
Надежда Ангелова е юрист в Българска национална асоциация на потр... прочети повече
Жаклин Цочева
Директор Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие в Кока-Кола ХБК България Завършила е „Връзки с обществеността“ в Софийски университет „Св.Климент Ох... прочети повече
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова е Мениджър на отдел Брандиране и комуникации @ Metro Cash and Carry... прочети повече
Яна Антонова
Яна Антонова е адвокат с над 5 години опит. Част е от екипа Медии и IT на CMS София. Яна работи с международни технологични компании в сферата на производството на компютърeн софтуер, апликации и устройства – включително във... прочети повече

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове