Етична Комисия

Етичната комисия е основен функционален орган на Националния съвет за саморегулация, като нейната задача е да анализира търговските комуникации за съответствие с разпоредбите на Етичния кодекс.

Етичната комисия е с мандат от 3 години и се състои от 13 души: Председател – експерт, избран с квалифициарано мнозинство от членовете на комисията за срок от три години, който ръководи работата на Етичната комисия и представлява същата пред трети лица; и Членове - изявени специалисти от рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени организации.

Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили.

В случай на конфликт на интереси всеки член Етичната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията. Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

Състав на Етичната комисия

Красимир Папазов
Красимир Папазов е изпълнителен директор на Ogilvy Action. Завършил е право в СУ „Климент Охридски”, работи в областта на маркетинга и рекламата от 1995г. През годините е заемал редица ръководни постове в Ogilvy Group България и... прочети повече
Ева Петрова
Ева Петрова е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи... прочети повече
Жаклин Цочева
Жаклин Цочева се присъединява към екипа на Кока-Кола ХБК България през 2018 г. и има повече от 18 години опит в областта на корпоративните комуникации, правителствените връзки и комуникациите с институции и медии, корпоративната... прочети повече
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова е Мениджър на отдел Брандиране и комуникации @ Metro Cash and Carry... прочети повече
Теодор Георгиев
Ръководител на правния отдел на „Нестле България“. Теодор Георгиев е юрист и икономист, специализирал в областта на конкурентното и корпоративно право и медийната регулация. Започва кариерата си през 2014 г. като юрисконсулт... прочети повече
Катерина Кирова-Миланова
Communication & Sustainability Manager в ЗАГОРКА. Има богат международен опит в маркетинга и комуникациите в различни сфери – телекомуникации и IT, културен мениджмънт, ритейл и бързооборотни стоки, натрупан през последните 20 години.... прочети повече
Златка Петкова
търговски директор - РАДИОПЛЕЙ... прочети повече
Петя Димова
старши юрист в „Нова Броудкастинг... прочети повече
Николай Блажев
Николай Блажев е мениджър „Продажби“ в „БТВ Медиа Груп“ ЕАД от 2017 г. Завършил е „Международни икономически отношения“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) и „Финансов мениджмънт в... прочети повече
Десислава Димова
  Десислава Димова е консултант на свободна практика в областта на маркетинга. Първите 4 години от своята кариера работи в рекламна агенция McCann Erickson, а следващите 7 градира като Директор Реклама на Първа инвестиционна... прочети повече
Катя Димитрова
Основател и управляващ партньор на комуникационната  група Interpartners - Катя Димитрова е съосновател и управляващ партньор на  Интерпартнерс (www.interpartners.bg): водеща независима комуникационна група с три собствени бранда... прочети повече
Мария Славова
Мария Славова e изпълнителен директор и съсобственик в All Channels Group с 18 години опит в сферата на маркетинга и комуникациите, 12 от които в ръководна роля с фокус стратегически маркетинг, мениджмънт на хора, иновации и бизнес... прочети повече

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове