Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс

Всяко физическо или юридическо лице, вкл. държавни и национални органи и съдилища могат да искат тълкуване на Етичния кодекс.

Тълкуването на Етичния кодекс и изясняването на значението на неговите клаузи се извършва от Експертна група към НСС. Тя предоставя принципни тълкувания и не действа като арбитър, нито пък заема позиция относно индивидуални случаи. Когато е уместно, Експертната група може да привлича специалисти и да прави консултации с Международната търговска камара (МТК) и други браншови органи.

Функциите на Експертната група се упражняват от Управителния съвет на НСС.

По принцип услугите на Експертната група за тълкуване на Кодекса са безплатни. Възможно е обаче от молителя да бъде поискано заплащане, когато се очаква дадено запитване да доведе до допълнителни разходи за привличането на допълнителни експерти и/или допълнителна информация. 

Състав на Експертната група

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове