Апелативна Комисия

В случай на събрани нови обстоятелства във връзка с вече взето решение от Етичната комисия , жалбоподателят или ответната страна имат право да обжалват решението пред Апелативната комисия.

Основната задача на Апелативната комисия е да разглежда новите обстоятелства , които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението биха могли да доведат до решение, значително различаващо се от взетото от Етичната комисия решение. Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.

Апелативната комисия има мандат от 3 години и се състои от 13 члена,  изявени представители на рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени институции.

Членовете на Апелативната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципа на липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили.

В случай на конфликт на интереси, всеки член Апелативната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията.

Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Апелативната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях лица са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност.

За подаване на жалба към Апелативната комсия се заплаща такса, определена от УС на НСС.

Таксите са както следва: 30 лв. за физическо лице, 150 лв. за юридическо лице. 

Банкова сметка:
     IBAN: BG57 CECB 9790 10B2 6578 00
  BIC: CECBBGSF

Състав на Апелативната комисия

Десислава Олованова
Управляващ директор –... прочети повече
Елена Велкова
Елена Велкова е Директор “Право, съответствие със законодателството и човешки ресурси” на Нова Броудкастинг Груп. Елена Велкова има стаж като юрист в медийния сектор от 2006 г, когато оглавява правния отдел на Диема,... прочети повече
Господин Йовчев
Господин Йовчев заема поста главен оперативен директор на bTV Media Group от 10 май 2021 г. Той отговаря пряко за областите, свързани с корпоративните отношения, правните въпроси, дистрибуцията на съдържание, корпоративната репутация... прочети повече
Иво Алтънов
Управляващ директор – Noble Graphics Иво Алтънов е партньор и управляващ директор в Noble Graphics. Под негово ръководство компанията се налага като една от най-престижните и награждавани рекламни агенции в България – печелейки... прочети повече
Милва Караджова
Милва Караджова е ръководител Направление „Корпоративни комуникации“ в хранителната компания „Белла България“ от 2009 г. Член е на Борда на Българската хранителна банка. Има 25-годишен опит в управлението на... прочети повече
Боян Михов
Боян Михов - директор „Правен отдел” към Тева Фарма ЕАД. Завършил е Югозападния университет „Неофит Рилски“ със специалностите „Право“ и „Публична администрация“. Разполага с богат юридически и управленски... прочети повече

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:
1. Етичния кодекс - по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
2. Правилата за онлайн поведенческа реклама - по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама. Що е то онлайн поведенческа реклама (ОВА) и какво да направите преди да подадете жалба, можете да научите тук.
Жалбата е молба, която посочва доказателство за нарушение или повдига въпрос за възможно нарушение, което изисква по-нататъшно проучване.

Прочети повече

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Подай Жалба

Редовни Членове