Теодор Георгиев

Ръководител на правния отдел на „Нестле България“. Теодор Георгиев е юрист и икономист, специализирал в областта на конкурентното и корпоративно право и медийната регулация. Започва кариерата си през 2014 г. като юрисконсулт в Комисията за защита на конкуренцията, а впоследствие оглавява правната дирекция. През 2018 г. Теодор се присъединява към правния екип на медийната група на Нова телевизия, където осъществява цялостно правно обслужване на телевизионния, радио-, дигиталния и вестникарския бизнес на медията. От април 2022 г. поема ръководството на отдел Право и Съответствие в Нестле България. Теодор е убеден, че в основата на устойчивото развитие е защитата на правата и законните интереси на всеки отделен индивид, общност и организация.